header

Poľnohospodárske družstvo

Mlynská 8

919 26 Zavar

Tel: 033/559 74 53

IČO: 00208451

História družstva PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Sobota, 22 Jún 2013 22:09

Vznik družstva sa datuje od roku 1949, kedy začali vznikať samostatné JRD v jednotlivých obciach. V spomenutom roku bolo založené prvé v Dolných Lovčiciach, v roku 1950 v Horných Lovčiciach a v Zavare a v roku 1951 v Brestovanoch. Tie sa postupne navzájom zlučovali , až došlo k zavŕšeniu procesu v roku 1974, kedybol vytvorený jeden veľký, funkčný poľnohospodársky komplex, ktorý si svoju veľkosť zachoval dodnes. Poľnohospodárske družstvo Zavar sa v súčasnej dobe zaoberá intenzívnou rastlinnou a živočíšnou výrobou so silnou podporou technických služieb. Doplnkovou je výroba kŕmnych zmesí pre vlastné potreby. Obhospodaruje 2 084 ha ornej pôdy v kukuričnej oblasti, ktorú má prenajatú od súkromných vlastníkov a Slovenského pozemkového fondu. Osevný postup je orientovaný na pestovanie hustosiatych obilnín, kukurice, olejnín a cukrovej repy. Rozhodujúce postavenie v štruktúre plodín majú obilniny vrátane kukurice 55%, olejniny 14%, cukrová repa 7%, strukoviny 4% . Potreba objemových krmív je krytá jedno a viacročnými krmovinami - lucerka, kukurica na siláž a jarná miešanka, ktoré tvoria z celkovej výmery 20%. V živočíšnej výrobe sa družstvo zameriava na chov hovädzieho dobytka mliečneho typu holsteinského plemena. Stavy HD sa pohybujú okolo 1 260 ks, z toho je 600 ks dojníc. Úžitkovosť u dojníc dosahuje v posledných rokov cca 9 000 l na dojnicu a rok. Druhou komoditou živočíšnej výroby na družstve je bravčové mäso. Ročne družstvo odpredá cca 475 ton bravčového mäsa. Základné stádo tvoria prasnice mäsových plemien. Stavy ošípaných sú cca 3 800 ks, z toho je 220 ks prasníc.

Posledná úprava Sobota, 22 Jún 2013 22:23
 

Kontakt

Kontakt
Meno:
Email:
Predmet:
Správa: